Prioriteit 4

Duurzame toekomst, leefbare omgeving

De klimaatverandering is over de hele wereld merkbaar. Heftige stormen, overstromingen, droogte, smeltende gletsjers en verdwijnend noordpoolijs. De zeespiegelrijzing zal lage eilandrijken overspoelen, en ook Nederland zal er last van krijgen. Dijken moeten verhoogd worden, rivieren verbreed. Om de gevolgen te beperken, moet de opwarming van de aarde afgeremd worden. Daartoe moeten we de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderen. Nederland moet van het gas af. Een combinatie van duurzame energiebronnen en energiebesparingen is daarvoor nodig.

Ook in Breda moeten we ons steentje bijdragen, als burgers, bedrijven en overheid, om de wereld leefbaar te houden voor onze kinderen. Het Nederlands Klimaatakkoord is voor SHOUT! leidend voor het gemeentelijk beleid. De gemeente dient de overgang naar duurzame energiebronnen als wind en zon te stimuleren en te faciliteren. Door stroomlijning van de subsidie- en vergunningsprocedures. Actieve informatievoorziening naar burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties om private klimaatinvesteringen te stimuleren. Inzet van stadsverwarming waar dat kan. Hulp bij het toepassen van warmtepompen voor woonhuizen. Zonnepanelen op alle platte daken van bedrijven, scholen, distributiecentra e.d. verlangen.

Uiteraard dient de gemeente zelf het goede voorbeeld te geven door verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen. Daarnaast kan Breda innovatieve bedrijven stimuleren bij het ontwikkelen van toepassingen van schone waterstof als energiedrager. Het aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s uitbreiden. Gebruik van aan het net gekoppelde autoaccu’s voor opslag van stroom kan het stroomnet ontlasten, zodat er meer capaciteit beschikbaar is voor wind- en zonnestroom.

Vanzelfsprekend zal de vestiging van energieverslindende datacentra in Breda geweigerd moeten worden. Daarnaast zal Breda zich ook moeten voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Vergroting van de waterberging is nodig om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Vergroening van de stad, zowel van de publieke ruimte als van privétuinen, zorgt voor opname van CO2, vergroting van de waterberging en verkoeling van het stadsklimaat.

Duurzaamheid gaat ook over het behoud van natuurwaarden, die in onze mooie gemeente ruimschoots aanwezig zijn. Stikstofuitstoot moet daarom verminderd worden. Sommige economische activiteiten zullen daarvoor ‘stikstofruimte’ vrij moeten maken, zodat o.a. woningbouw mogelijk blijft.

Bekijk onze andere standpunten