Prioriteit 2

Krachtige herstelagenda coronacrisis

Twee jaar geleden werd Breda geconfronteerd met het COVID-19 virus. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nam snel toe. De eerste maatregelen gingen begin maart 2020 in, en al gauw volgde een achtbaan van versoepelingen en herinvoeringen van beperkende maatregelen door het demissionaire kabinet: (intelligente) lockdowns, mondkapjesplicht, avondklok, horecasluitingen, coronapas. Doordat Nederland, zeker in vergelijking met alle andere Europese landen, zeer laat de boostercampagne heeft opgestart, was er eind vorig jaar weer een lockdown nodig.

Ook in de gemeente Breda zijn de gevolgen van het virus en de maatregelen van het demissionaire kabinet goed merkbaar. Of het nu om ondernemers, werknemers, studenten of kwetsbare groepen gaat. Het merendeel van de staatssteun is terecht gekomen bij het grootbedrijf, waar veel mensen werken. Echter, het MKB is de drijvende kracht achter de Bredase economie. Ook veel ZZP’ers zijn onevenredig hard geraakt door de overheidsmaatregelen. Zo krijgen veel ondernemers niet of onvoldoende steun. Dit leidt tot toename van schulden, onzekerheid over voortbestaan van de onderneming, uitblijven van investeringen en het interen op reserves zoals pensioen. Ook willen ondernemers meer duidelijkheid over het te voeren beleid, zodat men daar tijdig op kan voorsorteren. Daarnaast dienen de maatregelen proportioneel te zijn in relatie tot het doel.

Voor het draagvlak van beleid is het belangrijk dat burgers juist en volledig worden geïnformeerd, en dat de overheid zelf het goede voorbeeld toont. Dit ging niet goed bij Koningsdag 2021. Het stadsbestuur had onze stad aangeboden als Fieldlab-locatie. Echter had de coalitie onvoldoende oog voor het draagvlak in de samenleving, de veiligheidsaspecten, de capaciteit van het Amphia ziekenhuis en het signaal naar de zorg en de lokale horeca. Uiteindelijk, na een beschamende persconferentie, afschuiven van verantwoordelijkheid en veel lokaal verzet, kon het stadsbestuur niet anders dan op zijn besluit terugkomen. Een zwalkend beleid dat helaas kenmerkend is voor de overheid in crisistijd. Terwijl bestuurders een visie zouden moeten hebben, draagvlak zouden moeten creëren, belanghebbenden goed zouden moeten informeren en achteraf een transparante verantwoording van beleidskeuzen en middelen zouden moeten geven.

SHOUT! wil met name MKB-ondernemers lokale steun geven in de vorm van maatwerk, compensatie, advies en deregulering. Een Bredaas Coronaherstelfonds maakt middelen beschikbaar voor lokale initiatieven en steunmaatregelen. Ook willen we inzetten op extra zorg en aandacht voor de mensen met psychische schade die is ontstaan door de crisis. SHOUT! is voor ontwikkeling van een lokaal herstelbeleid op de lange termijn, dat rekening houdt met een virus dat voorlopig onder ons blijft, maar waarbij niet de beperking, maar de ruimte leidend is.

Bekijk onze andere standpunten