Skip to main content
Breda, 17 februari 2022

SHOUT! betreurt einde Wijkraad Stadshart/Valkenberg

Vandaag heeft de Wijkraad Stadshart/Valkenberg bekend gemaakt te stoppen met haar activiteiten. De wijkraad heeft onvoldoende gehoor gevonden bij het stadsbestuur, en vindt haar bevindingen nauwelijks terug in de besluiten en activiteiten. SHOUT! betreurt dit ten zeerste, en roept het stadsbestuur op om anders met betrokken Bredase burgers om te gaan. “De animo loopt terug omdat men zich niet gehoord en begrepen voelt.”

De frustratie over de gang van zaken is voelbaar in het persbericht van de wijkraad. Wat heeft het nog voor zin om door te gaan, als het stadsbestuur toch niet naar je luistert? Wie wil er dan nog tijd en energie steken in een wijkraad? Terwijl de uiteenlopende belangen in de binnenstad vragen om een actieve bewonersorganisatie, die zich 30 jaar heeft ingezet voor de leefbaarheid.

Dit staat haaks op het standpunt van SHOUT! over de gewenste betrokkenheid van de Bredase burgers. Het stadsbestuur zou blij moeten zijn met iedereen die zich actief wil organiseren om het leven in de stad beter te maken. Echt luisteren naar je bewoners, hun zorgen begrijpen, hun ideeën oppikken en hun energie benutten. Dat moet centraal staan in het lokale bestuur.

“Zo demotiveer je mensen”, zegt onze lijsttrekker Paul de Jong, die tevens wijkvertegenwoordiger is voor de wijkraad Stadshart/Valkenberg, over de houding van het college. “Wij roepen het stadsbestuur op om zijn houding t.o.v. de wijkraden te wijzigen, en een herstart van de wijkraad te stimuleren.” Bewoners zijn immers onmisbaar voor de totstandkoming van de benodigde integrale toekomstvisie voor de binnenstad van Breda.