Skip to main content
Breda, 28 februari 2022

SHOUT! doet niet mee aan stemhulp

Donderdag 24 februari presenteerde burgemeester Depla in de Nieuwe Veste de stemhulp voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Deze door de gemeente opgezette stemwijzer moet de kiezer wegwijs maken in het verkiezingslandschap aan de hand van een aantal stellingen. Echter, deze stemhulp is onvolledig, want niet alle partijen doen mee. SHOUT! heeft daar een heel goede reden voor: de burgemeester heeft geweigerd onze belangrijkste prioriteit op te nemen in de stemhulp. 

Voor SHOUT! is ‘Een betrouwbare overheid’ de eerste en belangrijkste prioriteit. De overheid heeft het vertrouwen van de burgers verloren, door een reeks van schandalen waaruit blijkt hoe zeer de Belastingdienst en andere uitvoeringsorganisaties discriminerend en onrechtmatig te werk gaan. Waarbij tienduizenden burgers geruïneerd zijn en honderdduizenden op zwarte lijsten zijn gezet. Lijsten die met gemeenten en private partijen zijn gedeeld. Nog maar 30% van de mensen heeft vertrouwen in de overheid. 

Om dat vertrouwen te herstellen wil SHOUT! een politieke discussie en een bestuurlijk onderzoek naar het handelen van de gemeente Breda. Wat kunnen we leren uit het parlementaire onderzoek dat geresulteerd heeft in het rapport “Ongekend Onrecht”? Is het in Breda wèl altijd goed gegaan? Hoe kan het beter? De coalitiepartijen vinden dat er niets aan de hand is. “Breda is geen Den Haag”, zeggen ze. Alsof Breda een eiland van rechtvaardigheid is in een zee van machtsmisbruik. Dat men dit zelfs niet wil onderzoeken, is een schoolvoorbeeld van de oude bestuurscultuur, terwijl heel Nederland schreeuwt om een nieuwe bestuurscultuur. 

SHOUT! heeft een stelling hierover willen opnemen in de stemhulp, omdat het belangrijk is voor de kritische kiezer om te weten hoe de partijen zich hierin opstellen. Door onze stelling te weigeren, zonder overleg, heeft de burgemeester SHOUT! voor de kiezer onzichtbaar gemaakt op ons belangrijkste onderwerp. Daarmee wordt verhinderd dat wij ons als nieuwe partij kunnen profileren in de stemhulp. Ook dit is een schoolvoorbeeld van de oude bestuurscultuur. 

SHOUT! doet daarom niet mee aan een onvolledige, niet-representatieve en gemanipuleerde stemhulp. Wij adviseren de kiezers om gebruik te maken van de stemwijzer MijnStem.nl. En ons programma te lezen, dat te vinden is op shoutbreda.nl.