Skip to main content
Breda, 28 februari 2022

SHOUT! presenteert verkiezingsprogramma “Niet de beperking maar de
ruimte”

De nieuwe, liberale lokale partij SHOUT! presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma “Niet de beperking maar de ruimte”. Met dit ambitieuze programma wil SHOUT! zich de komende vier jaar in de gemeenteraad sterk maken voor een betrouwbare overheid, een krachtig corona herstelprogramma, meer betaalbare woningen en een duurzame toekomst. “Het is tijd om een nieuw perspectief te schetsen.”

Het verkiezingsprogramma werkt deze prioriteiten, samen met vele andere onderwerpen, uit in 76 punten. De basis van een goed stadsbestuur is een transparante, rechtvaardige en betrouwbare overheid. SHOUT! wil de doorgeslagen regelgeving en fraudejacht weer onder controle brengen. “Ook in Breda zijn veel mensen onevenredig hard geraakt door een overheid die niet naast burgers kwam te staan maar tegenover burgers”, zegt lijsttrekker Paul de Jong. Controle van de macht kan alleen door een stevige tegenmacht. Dit gebeurt door een meer dualisme in de raad, een goed functionerende rekenkamer en onafhankelijke bezwaarcommissie.

SHOUT! wil naar een nieuwe bestuurscultuur waarin vertrouwen in burgers voorop staat. Dit betekent dus een ander vergadermodel met meer ruimte voor inspraak van bewoners en belangenorganisaties. Ook wil men lokale partijen gemeentelijk subsidi ren om zo iets te doen aan het oneerlijke speelveld tussen de financiering van landelijke en lokale partijen. Ook wil de partij afsplitsingen en fusies tijdens de raadsperiode ontmoedigen net als voortijdig vertrek van wethouders. Vorig jaar vertrokken maar liefst 3 wethouders (PvdA, D66 en VVD) omdat zij hun privé en partijbelang boven het belang van de stad stelden door af te treden voor het einde van de bestuurstermijn. SHOUT! wil via uitbreiding van de gedragscode een moreel appél doen.

De komende vier jaar moet er volgens SHOUT verder werk gemaakt worden van het herstelbeleid na de coronacrisis door een Bredaas Coronaherstelfonds. Lastenverlichting voor ondernemers zoals MKB’ers en ZZP’ers en een verlaging van de OZB voor huizenbezitters. Eerder liet de partij al weten het komende decennium jaarlijks 2000 nieuwe woningen toe te voegen aan de stad, wijken en dorpen om zo te kunnen voldoende aan de stijgende vraag naar betaalbare koop- en huurwoningen. Verder willen de liberalen de overlast en onveiligheid aanpakken en meer duurzame energieopwekking en vergroening in de publieke ruimte.

“Breda is een prachtige stad waar we met plezier wonen, werken en verblijven. Maar dat is niet vanzelfsprekend.” Een nieuwe bestuurscultuur herstelt het vertrouwen tussen burgers en overheid. Zodat niemand zich opgejaagd hoeft te voelen, maar vrij in het leven kan staan. Niet de beperking maar de ruimte.

Download verkiezingsprogramma