Skip to main content
Breda, 11 januari 2021

Persbericht

SHOUT! doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Breda: ‘Meer macht en tegenmacht in ons stadsbestuur’

SHOUT! kondigt vandaag aan dat zij zal deelnemen aan de verkiezingen in maart. De nieuwe liberale politieke partij, opgericht in de binnenstad, bestaat uit een collectief van betrokken Bredanaars die de afgelopen maanden intensief hebben samengewerkt. De belangrijkste prioriteiten voor SHOUT! zijn: een betrouwbare overheid, krachtige herstelagenda coronacrisis, een woningmarkt in beweging en duurzaamheid.

“Het vertrouwen in de overheid is sinds de coronacrisis tot een dieptepunt gedaald. Ook in Breda is er nauwelijks fundamenteel debat in de raad en het dualisme tussen college en raad is ver te zoeken. Door meer macht en tegenmacht wil SHOUT! betere besluitvorming met meer draagvlak in de stad en dorpen bereiken. De rekenkamer en de bezwaarcommissie vervullen hierbij een belangrijke rol. Het is onbegrijpelijk dat hun werk nu wordt ondergewaardeerd.”

Ook geven we stem aan mensen die hard zijn geraakt door de coronacrisis en de daaropvolgende overheidsmaatregelen. Met name MKB’ers en ZZP’s zijn de motor van onze Bredase economie en die zijn vaak onevenredig hard geraakt door het coronabeleid van het demissionaire kabinet. SHOUT! wil een herstelagenda voor de langere termijn, dat rekening houdt met een virus dat voorlopig onder ons blijft, maar waarbij niet de beperking, maar de ruimte leidend is.

Verder constateert SHOUT! dat er de afgelopen jaren veel te weinig betaalbare koop- en huurwoningen in Breda zijn gebouwd. Er moeten daarom jaarlijks minstens 2.000 woningen worden bijgebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast wil SHOUT! zich de komende raadsperiode inzetten voor een duurzame toekomst en een leefbare omgeving. Ook digitalisering biedt hierbij veel kansen, mits men oog houdt voor een slimme toepassing hiervan.

Eind januari wordt het verkiezingsprogramma, de lijstrekker en de kandidatenlijst vastgesteld.