Stadsdelen

Binnenstad

De binnenstad van Breda is een prachtige plek om te wonen, te werken en te ontspannen. Zowel de bewoners als bezoekers weten onze historische binnenstad met winkels, horeca, musea, evenementen, de singels, de haven en park Valkenberg zeer te waarderen. Voor SHOUT! is een goede bereikbaarheid belangrijk, voldoende parkeergelegenheid, aanpak van de leegstand, flexibele bestemmingsfuncties en een schone, veilige leefomgeving. Door city marketing delen we de gastvrijheid en potentie van onze mooie stad. Wij zijn voor een wethouder Binnenstad die samen met bewoners, bezoekers en ondernemers een integrale visie maakt voor de toekomst van onze binnenstad. Een toekomstige kampioenshuldiging van NAC of live-schermen met het Nederlands Elftal op de Grote Markt en de Harleydag moet wat SHOUT! betreft mogelijk zijn. Ook zijn we voor vergroening en het doortrekken van de Nieuw Mark.

Dorpen

De dorpen Ulvenhout, Teteringen, Effen, Bavel en Prinsenbeek staan bekend om hun authenticiteit. Weliswaar verweven met de stedelijke cultuur, maar ook behoudend door de inrichting van onze prachtige dorpen en buitengebied. SHOUT! maakt zich hard voor het op peil houden van het voorzieningenniveau, de leefbaarheid, natuur, mobiliteit en recreatie. Ook investeren we in betaalbare starterswoningen, seniorenwoningen, zorgappartementen en geven we ruimte aan sociale projectontwikkeling in de vorm van CPO. Wij zijn voor uitbreiding van natuurlandschap in het kader van Natuurwetwerk Brabant (NNB) en beoordelen plannen voor verbreding van de A27, A58, A59 en A16 op de impact op mens en omgeving. In Teteringen en Prinsenbeek zullen eerst de voorwaarden voor een goede verkeersafwikkeling moeten worden afgesproken voordat de bouwprojecten Woonakker, Meulenspie en Beeks Buiten aanvangen. Doorgaand vrachtverkeer zal Bavel moeten mijden. Wat SHOUT! betreft krijgt het Digit Parc de bestemming wonen of zakelijke dienstverlening.

Dorpen

De dorpen Ulvenhout, Teteringen, Effen, Bavel en Prinsenbeek staan bekend om hun authenticiteit. Weliswaar verweven met de stedelijke cultuur, maar ook behoudend door de inrichting van onze prachtige dorpen en buitengebied. SHOUT! maakt zich hard voor het op peil houden van het voorzieningenniveau, de leefbaarheid, natuur, mobiliteit en recreatie. Ook investeren we in betaalbare starterswoningen, seniorenwoningen, zorgappartementen en geven we ruimte aan sociale projectontwikkeling in de vorm van CPO. Wij zijn voor uitbreiding van natuurlandschap in het kader van Natuurwetwerk Brabant (NNB) en beoordelen plannen voor verbreding van de A27,A58, A59 en A16 op de impact op mens en omgeving. In Teteringen en Prinsenbeek zullen eerst de voorwaarden voor een goede verkeersafwikkeling moeten worden afgesproken voordat de bouwprojecten Woonakker, Meulenspie en Beeks Buiten aanvangen. Doorgaand vrachtverkeer zal Bavel moeten mijden. Wat SHOUT! betreft krijgt het Digit Parc de bestemming wonen of zakelijke dienstverlening.

Breda Noord

De Haagse Beemden bestaat in 2022 alweer 45 jaar. Met 30.000 inwoners is het één van de grootste wijken van Breda. De wijk heeft veel opgroeiende jeugd. Goede wandel- en fietspaden zijn belangrijk, net als voldoende speelgelegenheden en ontmoetingsplekken. Daarnaast verdient winkelcentrum Heksenwiel een upgrade als het gaat om de verkeersveiligheid en functieverruiming. Recreatiegebied Asterdplas moet een veilige en schone plek zijn om te recreëren. Sport verbindt, net als de wijkinformatiepunten dat doen. De nieuwbouw in de Hoge Vucht werpt zijn vruchten af. Nieuwe woningen, flats en renovatie dragen bij aan schoon, heel en veilig. SHOUT! is een voorstander van het Talentencentrum aan de Terheijdensweg dat in 2023 gerealiseerd moet zijn. Steun aan creatieve broedplaatsen als Electron | MotMot gallery dient hervat te worden. Het winkelcentrum Hoge Vucht is een belangrijke ontmoetingsplaats. Overlast door jongeren moet keihard worden aangepakt. Het CSM-terrein biedt ruimte voor hoog- en nieuwbouw, water en groene verblijfsplaatsen.

Ook in Heusdenhout is een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving belangrijk. De uitkomsten van een bewonersenquete uit 2021 tonen aan dat voldoende betaalbare woningen, verkeer, milieu, veiligheid en voorzieningen zeer belangrijk zijn. SHOUT! wil een slimme inrichting van de (parkeer)ruimte om zo winkelcentrum Bisschopshoeve meer ruimte te geven. Het daarnaast gelegen Brabantpark is een grote wijk in Breda met een gemêleerde bevolkingssamenstelling, waaronder een hoge concentratie van jongvolwassenen die studeren aan de Breda University of Applied Sciences. Ook hier zijn meer betaalbare woningen nodig met voldoende voorzieningen, groen en (verkeers)veiligheid in de wijk. Onveilige situaties in buurten als Epelenberg en Hoogeind hebben onze aandacht. Om de parkeerdruk in de straten tegen te gaan is (onderzoek naar) voldoende parkeergelegenheid in de wijk Sportpark nodig. SHOUT! wil dit wel in goede samenspraak met bewoners doen om een debacle als met het draagvlak van vergunningparkeren in Zandberg te voorkomen.

Breda Oost

Breda Oost

Ook in Heusdenhout is een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving belangrijk. De uitkomsten van een bewonersenquete uit 2021 tonen aan dat voldoende betaalbare woningen, verkeer, milieu, veiligheid en voorzieningen zeer belangrijk zijn. SHOUT! wil een slimme inrichting van de (parkeer)ruimte om zo winkelcentrum Bisschopshoeve meer ruimte te geven. Het daarnaast gelegen Brabantpark is een grote wijk in Breda met een gemêleerde bevolkingssamenstelling, waaronder een hoge concentratie van jongvolwassenen die studeren aan de Breda University of Applied Sciences. Ook hier zijn meer betaalbare woningen nodig met voldoende voorzieningen, groen en (verkeers)veiligheid in de wijk. Onveilige situaties in buurten als Epelenberg en Hoogeind hebben onze aandacht. Om de parkeerdruk in de straten tegen te gaan is (onderzoek naar) voldoende parkeergelegenheid in de wijk Sportpark nodig. SHOUT! wil dit wel in goede samenspraak met bewoners doen om een debacle als met het draagvlak van vergunningparkeren in Zandberg te voorkomen.

Breda Zuid

Het Ginneken combineert rust en ruimte met een breed aanbod van hoogwaardige winkels, horeca en diensten. Wonen en verblijven nabij het Markdal en Mastbos en de Galderse Meren, waar men kan fietsen en wandelen of hardlopen. Met leuke, gezellige evenementen als de jaarlijkse braderie, kerstmarkt en Hartje Ginneken. De ondernemers en bewoners zijn voor SHOUT! een belangrijke gesprekspartner voor de gezamenlijke investeringen in de economische en veiligheidsaspecten van de wijk. De wijk Boeimeer is een fijne stadswijk aan de zuidkant van Breda, grenzend aan de singels. Met het Van Sonsbeeck park en Zaartpark in de nabijheid en diverse voorzieningen als scholen, zorg en welzijn, winkels en een zwembad. De herinrichting van de Graaf Hendrik III laan zal in goede afstemming de komende jaren gerealiseerd worden. Ook de Zuidelijke Rondweg vraagt om een goede structurele oplossing voor het veilig afvoeren van verkeer, met zo min mogelijk overlast voor omwonenden. De IJpelaar wordt omschreven als een gewaardeerde wijk met een prettig, groen woonmilieu. De wijk kent relatief veel vergrijzing. Hierdoor is er behoefte aan nieuwe woningen voor met name starters en senioren om zo een goede doorstroming te bereiken. IJpelaar grenst aan de ‘landschappelijke driehoek’ en is ook qua voorzieningen vitaal en toegankelijk. Deze karaktereigenschappen willen we behouden en versterken.

Princenhage heeft een dorps karakter binnen Breda. Denk bijvoorbeeld aan de Haagsemarkt met het raadhuis en ander bijzonder cultureel erfgoed. De sfeer is er gemoedelijk en men heeft een hoge mate van zelforganisatie. Er zijn diverse verenigingen en clubs. Sociaal Cultureel centrum De Koe huisvest er diverse activiteiten. Ook het ondernemerschap is sterk aanwezig. Behoud van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat is de komende periode prioriteit voor SHOUT! De stedelijke vernieuwing in de Heuvel zet door. Zo worden er nieuwe betaalbare woningen gebouwd in zowel de (sociale) huur- als koopsector. Het Dr. Struyckenplein en Mgr. Nolensplein bieden diverse voorzieningen zoals winkels, activteiten en ontmoetingsplaatsen. Door de nieuwbouw en het groen in de wijk wordt er, net als in heel Breda Zuid-West, actief ingezet op een duurzame leefomgeving voor jong en oud, met veilige infrastructurele bereikbaarheid en voldoende voorzieningen. Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) maken we geschikt voor bewoning van met name starters en senioren. De wijk Tuinzigt is een fijne plek in Breda waar jong en oud met plezier wonen. Met het stadion van NAC op loopafstand. Het vernieuwde Nelson Mandelaplein voegt echt iets toe.

Breda West

Breda West

Princenhage heeft een dorps karakter binnen Breda. Denk bijvoorbeeld aan de Haagsemarkt met het raadhuis en ander bijzonder cultureel erfgoed. De sfeer is er gemoedelijk en men heeft een hoge mate van zelforganisatie. Er zijn diverse verenigingen en clubs. Sociaal Cultureel centrum De Koe huisvest er diverse activiteiten. Ook het ondernemerschap is sterk aanwezig. Behoud van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat is de komende periode prioriteit voor SHOUT! De stedelijke vernieuwing in de Heuvel zet door. Zo worden er nieuwe betaalbare woningen gebouwd in zowel de (sociale) huur- als koopsector. Het Dr. Struyckenplein en Mgr. Nolensplein bieden diverse voorzieningen zoals winkels, activteiten en ontmoetingsplaatsen. Door de nieuwbouw en het groen in de wijk wordt er, net als in heel Breda Zuid-West, actief ingezet op een duurzame leefomgeving voor jong en oud, met veilige infrastructurele bereikbaarheid en voldoende voorzieningen. Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) maken we geschikt voor bewoning van met name starters en senioren. De wijk Tuinzigt is een fijne plek in Breda waar jong en oud met plezier wonen. Met het stadion van NAC op loopafstand. Het vernieuwde Nelson Mandelaplein voegt echt iets toe.